Μετρητές και Αισθητήρες του σώματος

Μετρητές και Αισθητήρες του σώματος

Μετρητές και αισθητήρες

Τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το σώμα μας έχει παντού πάνω του και μέσα του “μετρητές” και “αισθητήρες”;

Η ισορροπία των υγρών του σώματος γίνεται αντιληπτή μέσω της οσμωτικής πίεσης αυτών η οποία παρακολουθείται από τον υποθάλαμο.

Το pH του εγκεφαλονωτιαίου υγρού παρακολουθείται από το μεσολόβιο όπως και το σάκχαρο του αίματος.

Το οξυγόνο του αίματος παρακολουθείται από χημειουποδοχείς στην καρωτίδα και το αορτικό τόξο.

Η πληρότητα των πνευμόνων με αέρα παρακολουθείται από τασεοϋποδοχείς στους πνεύμονες (μυϊκό τμήμα)

Η πληρότητα στομάχου και εντέρου από αντίστοιχους τασεοϋποδοχεις σε στομάχι και εντερική σωλήνα αντίστοιχα.

Το ίδιο συμβαίνει και με την πληρότητα της ουροδόχου κύστεως.

Η πίεση του αίματος παρακολουθείται από τασεοϋποδοχεις που καταγράφουν τις μεταβολές στη διατομή των αιμοφόρων αγγείων.

Πραγματικά απίστευτο!

Νίκος Δαραδήμος, BSc Biology, MSc Human Nutrition

Διαβάστε επίσης: Η Θεραπεία είναι μέσα σου

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *