Καλοσύνη, το φάρμακο της ψυχής

Καλοσύνη, το φάρμακο της ψυχής

Καθορίζει πάντα τη χρυσή τομή όλων των πραγμάτων.

Η ένδειξη καλοσύνης και χάριτος, ανοίγει μια πόρτα που δεν ανοίγει ποτέ.

Ανοίγει την πόρτα της λεύκανσης του κάρμα.

Φροντίζει την ίαση όλων των πληγών.

Κάθε φορά που αφήνεις το βάρος των κακών πράξεων άλλων ανθρώπων να φύγει από πάνω σου, απελευθερώνεις ένα μέρος της ψυχής σου.

Κάθε φορά που επιλέγεις την καλοσύνη έναντι της δικαιοσύνης, εγκαθιδρύεις μέσα σε σένα το διαμάντι της εσωτερικής ειρήνης.

Η καλοσύνη σε στρέφει στο πιο πολύτιμο μέρος της ύπαρξης σου. 

Σε στρέφει στον κάλλιστο εαυτό σου.

Ελευθερώνει εσένα από τους «εχθρούς» σου, και η καλοσύνη ελευθερώνει τους «εχθρούς» σου από εσένα.

Δεν έγκειται τόσο στις καλούμενες καλές πράξεις.

Δεν είναι, τόσο το να κάνεις εξωτερικές καλές πράξεις.

Η καλοσύνη δεν έγκειται στο να δώσεις από εσένα σε κάποιον άλλον. (Άλλωστε, αυτό είναι εύκολο).

Η αληθινή καλοσύνη έγκειται στο άδειασμα της ψυχής σου από το βάρος του άλλου. 

Η αληθινή καλοσύνη δεν έγκειται στο να δώσεις, αλλά στο να αδειάσεις. 

Έγκειται στο άδειασμα της ψυχής σου από τον θυμό και το αίσθημα αντεκδίκησης.

Σε φέρνει στο δικό σου χρυσό κέντρο. Επέλεγε την!

Από το βιβλίο ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ της Ελένης Ιεροδιακόνου, εκδ. Ι.Ε. Αρχέγονο

Διαβάστε επίσης: Εκδίκηση….ναι υπάρχει αλλά άφησε την στο Θεό!

Δείτε επίσης: The Science of Kindness

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *