Η δυαδικότητα του νου

Δυαδικότητα του νου Έχουμε μόνο ένα νου, ο οποίος διακρίνεται από δυο σαφή χαρακτηριστικά και δυο συγκεκριμένες λειτουργίες. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα τους είναι γνωστή σήμερα σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.…