Η θεραπευτική δύναμη του στοργικού αγγίγματος

Δύναμη του στοργικού αγγίγματος Όποτε κάποιος μας αγγίζει με αγάπη, καθώς και όποτε εμείς αγγίζουμε κάποιον με αγάπη, λαμβάνει χώρα μια συναισθηματική ανταλλαγή, η οποία τροφοδοτεί την καρδιά. Οι εκφράσεις…