Βότανο Bacopa και οι χρήσεις του για την υγεία

Το Bacopa είναι ένα γένος 70-100 υδρόβιων φυτών που ανήκουν στην οικογένεια Plantaginaceae. Είναι εγγενές στην Ινδία, όπου φύεται σε ελώδεις περιοχές. Στη Δύση, είναι ένα φυτό νερού που βρίσκεται…