Σεμαγλουτίδη: Τί συμβαίνει με το σωματικό βάρος αν σταματήσετε το φάρμακο;

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetes, Obesity έδειξε πως όταν οι ασθενείς σταματήσουν να λαμβάνουν τα σεμαγλουτιδικά φάρμακα, όπως το Wegovy και το Ozempic, το κιλά που έχασαν είναι πιθανό…