Κάθε άνθρωπος και ένα μάθημα ζωής

Κάθε άνθρωπος και ένα μάθημα ζωής Οι άνθρωποι που πέρασαν από την ζωή μου, φρόντισαν να μου μάθουν τόσα πολλά, οι περισσότεροι δε χωρίς να το καταλάβουν. Απέναντί τους, γνώρισα…