Τι συναισθήματα εκφράζει το στομάχι μας

Τι συναισθήματα εκφράζει το στομάχι μας “Έχω ένα κόμπο στο στομάχι”“αυτό που συνέβη, δε καταπίνεται με τίποτε”“Αυτό δε μπορώ να το χωνέψω με τίποτε”“Αυτό που άκουσα μου έκατσε στο στομάχι”“Αυτή…