Οι γιαγιάδες αναπτύσσουν μεγαλύτερη εν συναίσθηση προς τα εγγόνια παρά στα δικά τους παιδιά

Γιαγιάδες – Άνθρωποι με γκρίζα ή άσπρα μαλλιά και κουρασμένα σώματα Διερεύνηση της εγκεφαλικής λειτουργίας των γυναικών συμπέρανε μεγαλύτερη ενεργοποίηση της εν συναίσθησης όταν εκείνες έβλεπαν φωτογραφίες των εγγονιών τους.…