Πάναξ ο πεντάφυλλος ή Τζίνσεγκ και τα οφέλη του για την Υγεία

Το τζίνσεγκ είναι ένα γνωστό από την αρχαιότητα φυτό που θεωρείται από τους πολιτισμούς της Ανατολής θαυματουργό και κυρίως η ρίζα του.    Υπάρχουν 11 είδη Τζίνσεγκ και όλα ανήκουν…