Πασιφλόρα ή λουλούδι του πάθους για εξάψεις, κατάθλιψη και καλύτερο ύπνο

Η Πασιφλόρα είναι πολυετής αναρριχώμενος θάμνος και κατάγεται από τα δάση των ανατολικών ΗΠΑ. Έχει χρησιμοποιηθεί από ιθαγενείς φυλές της Αμερικής και τους πρώτους Ευρωπαίους εποίκους.  Μέχρι τον 18ο αιώνα…