Άνηθον το βαρύοσμον ή Άνηθος και οι χρήσεις του για την υγεία

Ο άνηθος (Anethum graveolens), ανήκει στην οικογένεια του καρότου (Απιίδων ή Σκιαδοφόρων). Είναι ένα δημοφιλές μαγειρικό βότανο εδώ και εκατοντάδες χρόνια τόσο για τα φύλλα όσο και για τους σπόρους…