Να εκφράζετε αυτά τα συναισθήματα που νιώθετε, κάνει καλό!

Συναισθήματα και έκφραση Να εκφράζετε αυτά που νιώθετε, να είστε συναισθηματικά ειλικρινείς.  Να εξωτερικεύτε τα συναισθήματα σας διότι αλλιώς, θα λειτουργήσουν σαν ωρολογιακή βόμβα που θα εκραγεί την πιο ακατάλληλη…