Κουρκουμάς και καρκίνος

Κουρκουμάς και καρκίνος

Κουρκουμάς και καρκίνος

Μια μελέτη για τον κουρκουμά που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cancer Letters ανοίγει το δρόμο για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο.

Τίτλος της μελέτης είναι η ‘’στόχευση καρκινικών βλαστοκυττάρων με κουρκουμίνη και κλινικές εφαρμογές’’.

Αμερικανοί ερευνητές αξιολόγησαν την πρωτογενή πολυφαινόλη στο ινδικό μπαχαρικό,

γνωστή ως κουρκουμίνη για την ικανότητά της να στοχεύει καρκινικά βλαστοκύτταρα (CSCs),

τα οποία πιστεύεται ότι είναι η βασική αιτία του σχηματισμού όγκων και της  κακοήθειας.

Τα συμβατικά μοντέλα καρκίνου υποθέτουν ότι η πλειονότητα των καρκινικών κυττάρων μέσα σε έναν όγκο έχουν ικανότητα αυτοανανέωσης σε διαφορετικούς βαθμούς.

Το μοντέλο CSC προτείνει ότι η έναρξη, διατήρηση και ανάπτυξη ενός όγκου καθοδηγείται από έναν ανήλικο πληθυσμό καρκινικών κυττάρων που ονομάζονται καρκινικά βλαστοκύτταρα (CSC).

Αυτά τα καρκινικά βλαστοκύτταρα υφίστανται συνεχή αυτοανανέωση και διαφοροποιούνται σε ετερογενή καρκινικά κύτταρα.

Κουρκουμάς και καρκίνος

Με αυτό τον τρόπο δίνουν νέους όγκους που ανακεφαλαιώνουν τους γονικούς όγκους,

ενώ η πλειονότητα των καρκινικών κυττάρων στερείται την ικανότητας αυτοανανέωσης.

Με άλλα λόγια, τα καρκινικά βλαστοκύτταρα βρίσκονται στην κορυφή μιας ιεραρχίας κυττάρων εντός του όγκου και είναι η ‘’μητέρα’’ των διαφόρων θυγατρικών κυττάρων που τον αποτελούν,

τα περισσότερα από τα οποία είναι εγγενώς καλοήθη.

Στη μελέτη, η συμβατική θεραπεία με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία (όπως δοκιμάστηκε από ένα μοντέλο τρωκτικών με πειραματικό παράθυρο 2 ετών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας),

βρέθηκε ανίκανη να προσδιορίσει την αιτία υποτροπής του όγκου μετά τη θεραπεία με τη μεσολάβηση καρκινικών βλαστοκύτταρων,

στην οποία τα άτομα θα χρειαστούν δεκαετίες μετά την αρχική θεραπεία για να εκδηλωθούν.

Κουρκουμάς και καρκίνος

Παρόλο που ήταν δυνατό να εξαλειφθεί ο όγκος με χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ακτινοβολία,

οι πληθυσμοί των καρκινικών βλαστοκύτταρων συχνά χάνονταν ή ακόμη και εμπλουτίζονταν ως αποτέλεσμα.  

Όταν η μάζα του όγκου αναζωογονήθηκε, συχνά γινόταν πιο επεμβατική και ανθεκτική στη θεραπεία, με αποτέλεσμα τον γρήγορο θάνατο και θάνατο του ασθενούς,

θανάτους που συχνά διαγράφονται ανακριβώς ή ως μη σχετιζόμενες με τη θεραπεία.

Δεδομένου ότι η συμβατική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει έναν εγγενώς καλοήθη όγκο (δηλαδή, τους λεγόμενους άτονους όγκους) σε μεγαλύτερη διεισδυτικότητα,

μέσω της αύξησης του αριθμού των εγγενώς ανθεκτικών καρκινικών βλαστοκυττάρων την ίδια στιγμή που σκοτώνει τα λιγότερο ή μη επιβλαβή θυγατρικά κύτταρα,

χρειάζονται πλέον εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις περισσότερο από ποτέ.

Ο ρόλος του κουρκουμά (κουρκουμίνη) στην καταστροφή των καρκινικών βλαστοκυττάρων

Ο κουρκουμάς και το εκχύλισμα κουρκουμίνης έχουν μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητά τους να σκοτώνουν διάφορες καρκινικές κυτταρικές σειρές.

Στην πραγματικότητα, η βιβλιογραφία είναι τόσο άφθονη που είναι τόσο εκπληκτικό όσο και απογοητευτικό το γεγονός ότι τόσοι πολλοί ασθενείς που χρειάζονται ασφαλείς,

αποτελεσματικές και προσιτές θεραπείες δεν λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με αυτήν.

Η μελέτη εντόπισε διάφορους τρόπους με τους οποίους η κουρκουμίνη παρέχει μια ιδανική θεραπεία στόχευσης των καρκινικών βλαστοκυττάρων, όπως:

Ρύθμιση της οδού αυτοανανέωσης των καρκινικών βλαστοκυττάρων

Η κουρκουμίνη φαίνεται να επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τουλάχιστον τρεις οδούς αυτοανανέωσης στα καρκινικά βλαστοκύτταρα,

συγκεκριμένα, Wnt/b-κατενίνη, Sonic Hedgehog 89 (SHH) και Notch.

Οι συγγραφείς απαριθμούν 12 διαφορετικές καρκινικές κυτταρικές σειρές τις οποίες η κουρκουμίνη φαίνεται να επηρεάζει θετικά.

Τροποποίηση του microRNA

Τα microRNA είναι σύντομες μη κωδικοποιητικές αλληλουχίες RNA που ρυθμίζουν περίπου το 33% των γονιδίων που κωδικοποιούν την πρωτεΐνη στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

Συνδέονται με αγγελιαφόρα RNAs (mRNAs) που οδηγούν στην αποικοδόμηση ή την αδρανοποίησή τους.

Η κουρκουμίνη έχει βρεθεί ότι μεταβάλλει την έκφραση των microRNA στα καρκινικά βλαστοκύτταρα με τρόπο που θα υποδηλώνει ισχυρή καταστολή του σχηματισμού όγκων.

Άμεση αντικαρκινική δράση

Η κουρκουμίνη επιδεικνύει την ικανότητα να σκοτώνει επιλεκτικά καρκινικά κύτταρα έναντι των υγιών κυττάρων και συνεργάζεται με συμβατικούς παράγοντες χημειοθεραπείας,

καθιστώντας τα πιο αποτελεσματικά (σε ορισμένες περιπτώσεις λιγότερο επιβλαβή).

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την ασφάλεια και την ανεκτικότητα όλης της διαθέσιμης ανθρώπινης έρευνας για την κουρκουμίνη σε μελέτες για τον καρκίνο στον άνθρωπο και δεν βρήκαν λόγο ανησυχίας.

Σημείωσαν επίσης ‘’η κουρκουμίνη, ως φυσική θεραπεία για χιλιάδες χρόνια, έχει αποδειχθεί καλά ανεκτή και δεν προκαλεί σημαντική τοξικότητα σε πολλές κλινικές δοκιμές’’.

Ποια είναι το συμπέρασμα της μελέτης

Η κουρκουμίνη, καθώς και οι τροποποιημένες μορφές της (ανάλογα ή σκευάσματα ενθυλακωμένα με νανοσωματίδια),

έχουν δείξει μεγάλη δυνατότητα αναστολής των καρκινικών βλαστοκυττάρων σε διάφορους τύπους καρκίνου τόσο σε κυτταροκαλλιέργειες όσο και σε μοντέλα ποντικών όπως:

  • γλοιώματος
  • μαστού
  • παχέος εντέρου
  • παγκρέατος
  • εγκεφάλου
  • καρκίνοι του οισοφάγου

Ορισμένα ανάλογα (π.χ. CDF) και σκευάσματα (π.χ. σκεύασμα που βασίζεται στη νανοτεχνολογία) έχουν επιδείξει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα έναντι κυττάρων,

που μοιάζουν με καρκινικά βλαστοκύτταρα και μεγαλύτερη ικανότητα αναστολής της ανάπτυξης σε όγκους.

Διαβάστε επίσης: Κουρκούμη η Μάκρα ή Κουρκουμάς και χρήσεις του για την Υγεία

Δείτε επίσης: Turmeric can prevent cancer cell growth