Το εκχύλισμα κουρκουμά βοηθά στην ρίζα της κακοήθειας του καρκίνου

Το εκχύλισμα κουρκουμά βοηθά στην ρίζα της κακοήθειας του καρκίνου

Το εκχύλισμα κουρκουμά βοηθά στην ρίζα της κακοήθειας του καρκίνου

Μια μελέτη για τον κουρκουμά που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cancer Letters ανοίγει το δρόμο για μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο.

Με τίτλο ‘’Στόχευση καρκινικών βλαστοκυττάρων με κουρκουμίνη και κλινικές εφαρμογές’’,

Αμερικανοί ερευνητές αξιολόγησαν την πρωτογενή πολυφαινόλη στο ινδικό μπαχαρικό, γνωστή ως κουρκουμίνη για την ικανότητά της να στοχεύει καρκινικά βλαστοκύτταρα (CSCs),

τα οποία πιστεύεται ότι είναι η βασική αιτία του όγκου στο σχηματισμό και την κακοήθεια.

Ενώ τα συμβατικά μοντέλα καρκίνου υποθέτουν ότι η πλειονότητα των καρκινικών κυττάρων μέσα σε έναν όγκο έχουν ικανότητα αυτο-ανανέωσης σε διαφορετικούς βαθμούς,

το μοντέλο CSC προτείνει ότι,

‘’η έναρξη, διατήρηση και ανάπτυξη ενός όγκου καθοδηγείται από έναν ανήλικο πληθυσμό καρκινικών κυττάρων που ονομάζονται καρκινικά βλαστοκύτταρα (CSC)’’

και ότι ‘’αυτά τα CSC υφίστανται συνεχή αυτοανανέωση και διαφοροποιούνται σε ετερογενή καρκινικά κύτταρα,

δίνοντας νέους όγκους που ανακεφαλαιώνουν τους γονικούς όγκους, ενώ η πλειονότητα των καρκινικών κυττάρων στερείται ικανότητας αυτοανανέωσης. ‘’

Με άλλα λόγια, τα CSC βρίσκονται στην κορυφή μιας ιεραρχίας κυττάρων εντός του όγκου και είναι η ‘’μητέρα’’ των διαφόρων θυγατρικών κυττάρων που τον αποτελούν,

τα περισσότερα από τα οποία είναι εγγενώς καλοήθη.

Στη μελέτη, η συμβατική θεραπεία με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία (όπως δοκιμάστηκε από ένα μοντέλο τρωκτικού με πειραματικό παράθυρο 2 ετών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας)

βρέθηκε ανίκανη να προσδιορίσει την αιτία υποτροπής του όγκου μετά τη θεραπεία με τη μεσολάβηση CSC,

η οποία οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες μετά την αρχική θεραπεία για να εκδηλωθούν.

Παρόλο που ήταν δυνατό να εξαλειφθεί ένας όγκος με χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ακτινοβολία,

οι πληθυσμοί CSC συχνά παραλείπονταν ή ακόμη και εμπλουτίστηκαν ως αποτέλεσμα.

Όταν η μάζα του όγκου αναζωογονήθηκε, συχνά γινόταν πιο επεμβατική και ανθεκτική στη θεραπεία,

με αποτέλεσμα τον γρήγορο θάνατο και θάνατο του ασθενούς, θανάτους που συχνά διαγράφονται ανακριβώς ή ανειλικρινά ως μη σχετιζόμενες με τη θεραπεία.

Το εκχύλισμα κουρκουμά βοηθά στην ρίζα της κακοήθειας του καρκίνου

Δεδομένου ότι η συμβατική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει έναν εγγενώς καλοήθη όγκο (δηλαδή, τους λεγόμενους άτονους όγκους)

σε μεγαλύτερη διεισδυτικότητα μέσω της αύξησης του αριθμού των εγγενώς ανθεκτικών καρκινικών βλαστικών κυττάρων,

την ίδια στιγμή που σκοτώνει τα λιγότερο ή μη επιβλαβή θυγατρικά κύτταρα, εναλλακτικές προσεγγίσεις χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ.

Ο ρόλος του κουρκουμά (κουρκουμίνη) στην καταστροφή των καρκινικών βλαστοκυττάρων

Ο κουρκουμάς και το εκχύλισμα κουρκουμίνης έχουν μελετηθεί εκτενώς για την ικανότητά τους να σκοτώνουν διάφορες καρκινικές κυτταρικές σειρές.

Στην πραγματικότητα, η βιβλιογραφία είναι τόσο άφθονη που είναι τόσο έκπληξη όσο και απογοητευτικό το γεγονός ότι τόσοι πολλοί ασθενείς που χρειάζονται ασφαλείς,

αποτελεσματικές και προσιτές θεραπείες δεν λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με αυτήν.

Η μελέτη εντόπισε διάφορους τρόπους με τους οποίους η κουρκουμίνη παρέχει μια ιδανική θεραπεία στόχευσης CSC, όπως:

Ρύθμιση της οδού αυτοανανέωσης του CSC: η κουρκουμίνη φαίνεται να επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τουλάχιστον τρεις οδούς αυτοανανέωσης στα καρκινικά βλαστοκύτταρα,

συγκεκριμένα, Wnt/b-κατενίνη, Sonic Hedgehog 89 (SHH) και Notch.

Το εκχύλισμα κουρκουμά βοηθά στην ρίζα της κακοήθειας του καρκίνου

Οι συγγραφείς απαριθμούν 12 διαφορετικές καρκινικές κυτταρικές σειρές τις οποίες η κουρκουμίνη φαίνεται να επηρεάζει θετικά.

Τροποποίηση του microRNA: Τα microRNA είναι σύντομες μη κωδικοποιητικές αλληλουχίες RNA που ρυθμίζουν περίπου το 33% των γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνη στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

Συνδέονται με αγγελιαφόρα RNAs (mRNAs) που οδηγούν στην αποικοδόμηση ή την αδρανοποίησή τους.

Η κουρκουμίνη έχει βρεθεί ότι μεταβάλλει την έκφραση των microRNA στα καρκινικά βλαστοκύτταρα με τρόπο που θα υποδηλώνει ισχυρή καταστολή του σχηματισμού όγκων.

Άμεση αντικαρκινική δράση: Η κουρκουμίνη επιδεικνύει την ικανότητα να σκοτώνει επιλεκτικά καρκινικά κύτταρα έναντι υγιών κυττάρων,

και συνεργάζεται με συμβατικούς παράγοντες χημειοθεραπείας καθιστώντας τα πιο αποτελεσματικά (σε ορισμένες περιπτώσεις λιγότερο επιβλαβή).

Οι ερευνητές αξιολόγησαν την ασφάλεια και την ανεκτικότητα όλης της διαθέσιμης ανθρώπινης έρευνας για την κουρκουμίνη,

σε μελέτες για τον ανθρώπινο καρκίνο και δεν βρήκαν λόγο ανησυχίας.

Σημείωσαν επίσης ότι «η κουρκουμίνη, ως φυσική θεραπεία για χιλιάδες χρόνια, έχει αποδειχθεί καλά ανεκτή και δεν προκαλεί σημαντική τοξικότητα σε πολλές κλινικές δοκιμές».

Το συμπέρασμα της μελέτης:

‘’Η κουρκουμίνη, καθώς και οι τροποποιημένες μορφές της (ανάλογα ή σκευάσματα ενθυλακωμένα με νανοσωματίδια),

έχουν δείξει μεγάλη δυνατότητα αναστολής των CSC σε διάφορους τύπους καρκίνου τόσο σε κυτταροκαλλιέργειες όσο και σε μοντέλα ποντικών,

όπως γλοιώματος, μαστού, παχέος εντέρου, παγκρέατος, εγκεφάλου, και καρκίνοι του οισοφάγου.

Ορισμένα ανάλογα (π.χ. CDF) και σκευάσματα (π.χ. σκεύασμα που βασίζεται στη νανοτεχνολογία) έχουν επιδείξει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα έναντι κυττάρων που μοιάζουν με CSC και μεγαλύτερη ικανότητα αναστολής της ανάπτυξης σε όγκους.

Είναι πολλά υποσχόμενο να αξιολογηθεί η κουρκουμίνη και οι τροποποιημένες μορφές της άλλους τύπους CSC.’’

Διαβάστε επίσης: Κουρκουμάς και καρκίνος

Δείτε επίσης: Turmeric Curcumin Reprogramming Cancer Cell Death