Ο πολύτιμος χρόνος των ώριμων ανθρώπων

Πολύτιμος χρόνος ώριμων ανθρώπων «Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ’ ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα… Έχω περισσότερο παρελθόν από ό,τι μέλλον. Αισθάνομαι όπως…