Όταν δεν μπορείς να διώξεις τον πόνο τους, το να μένεις δίπλα τους είναι αρκετό

Όταν δεν μπορείς να διώξεις τον πόνο τους, το να μένεις δίπλα τους είναι αρκετό!!!! «Το να είσαι εκεί για κάποιον μπορεί μερικές φορές να φέρει ελπίδα εκεί που όλα…