Η επίδραση της σκέψης στην υγεία και στο σώμα

Η επίδραση της σκέψης στην υγεία και στο σώμα Το σώμα είναι ο υπηρέτης του νου. Υπακούει στις λειτουργίες του νου, είτε αυτές έχουν επιλεγεί συνειδητά είτε εκφράζονται με αυτόματο…