Αυτοί που αντέχουν τελικά έχουν πονέσει πολύ

Αυτοί που αντέχουν τελικά έχουν πονέσει πολύ. Και μπορούν να σου κρατήσουν το χέρι. Σε ακούνε. Καταλάβουν καλύτερα από άλλους. Σου μιλάνε. Αντέχουν το φορτίο που κουβαλάς. Αρκεί να σε…