Η υπερπληροφόρηση αχρήστεψε τον άνθρωπο

Υπερπληροφόρηση – απειλή για τη ψυχική μας υγεία και τον αλτρουισμό μας! Μεγάλο κρίμα να συνηθίζει ο άνθρωπος τη θέση του θεατή… Το βλέπεις κι εσύ… Κάποτε όταν ξυπνούσαμε ανοίγαμε…