Οι πατέρες διαφέρουν από τις μητέρες;

Οι πατέρες διαφέρουν από τις μητέρες; Εμείς οι μητέρες, έχουμε την τάση για κάποια δραματοποίηση. Οι συζύγοι μας συχνά, μας κατηγορούν για αυτό….. Όμως κάποιες μελέτες έχουν αποδείξει ότι προσβάλλονται…