Ανδρική γονιμότητα και θρεπτικά συστατικά

Η ποιότητα και η ποσότητα του σπέρματος είναι δυο σημαντικές αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν μια πτώση στις τιμές. Εκτεταμένες και συστηματικές ανασκοπήσεις τελευταίων ερευνών…