Μαγνήσιο – Ένα μέταλλο με αρκετές ιδιότητες για την υγεία

Το μαγνήσιο είναι το τέταρτο πιο άφθονο μέταλλο στο σώμα σας. Αποτελεί το κεντρικό άτομο στο μόριο της χλωροφύλλης, μίας σύνθετης χημικής ένωσης, η οποία δίνει το πράσινο χρώμα στα…