Φάκος ο μαγειρικός ή φακές και τα οφέλη τους για την Υγεία

Οι φακές (lens culinaris) αποτελούν τη βασική τροφή στη κουζίνα της Μέσης Ανατολής και Ινδίας για χιλιάδες χρόνια. Είναι ένα εδώδιμο όσπριο, ετήσιο θαμνώδης φυτό της οικογένειας των ψυχανθών. Οι…