Ένας μπαμπάς είναι πάντα ένας θρύλος. Και οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ

Ένας μπαμπάς είναι πάντα ένας θρύλος. Και οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ Ήταν πάντα το κοριτσάκι του μπαμπά της. Όχι με τη γενική έννοια το ”κοριτσάκι του μπαμπά”, με τη…