Αντίσταση στην Ινσουλίνη και Διατροφή

Αντίσταση στην Ινσουλίνη ονομάζεται η κατάσταση στην οποία τα κύτταρα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ορμόνη. Αυτό έχει αποτέλεσμα να μην απορροφάται μερικώς ή και καθόλου η γλυκόζη και…