Γερνάω μαμά και δεν με νοιάζει πια τι θα πει ο κόσμος

Γερνάω μαμά. Δεν είμαι πια παιδί. Και δεν χωράω πια να κρυφτώ. Πουθενά κι από κανέναν. Δεν κρύβομαι: πια για να με βρούνεόταν κάνω μια ζημιάή όταν φοβάμαι τον μπαμπούλα…