Αγκαλιάζω: Μορφή επικοινωνίας και τα οφέλη στην Υγεία

Η λέξη Αγκαλιάζω κρύβει το ρήμα ζω, την ουσία της ζωής δηλαδή της μορφής εκδήλωσης θαυμασμού, κατανόησης, αγάπης και έρωτα! Όλοι γνωρίζουμε πόσο υπέροχα έχει την δύναμη να μας κάνει…