Έξυπνα βότανα για τη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας

Έξυπνα βότανα Στη Δυτική βοτανοθεραπεία οι επιλογές των βοτάνων για τη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου γίνονται με βάση τις διαφορετικές φαρμακολογικές δράσεις, που μπορεί να χρειάζονται για κάθε θεραπευόμενο,…