Μια μέρα απαιτητικής σκέψης μπορεί να οδηγήσει σε κακές επιλογές

Μια μέρα απαιτητικής σκέψης μπορεί να οδηγήσει σε κακές επιλογές Έχετε παρατηρήσει ποτέ ένα αίσθημα εγκεφαλικής ομίχλης και κόπωσης μετά από μια μέρα που απαιτεί αρκετή σκέψη; Ίσως μετά από…