Στρύχνον η Μελιτζάνα ή Βαζάνι και τα οφέλη του για την Υγεία

Το ελληνικό της όνομα προέρχεται από παραλλαγή της Αραβικής της ονομασίας bāḏinjān σε μελιτζάνα επηρεασμένο από το μελανό χρώμα του καρπού και ανήκει στην οικογένεια των Στρυχνοειδών. Στην Κύπρο είναι…