Παιδεία δεν είναι τα πτυχία.

Παιδεία είναι η ταπεινότητα και η επιμονή στις αξίες μας. Δεν είναι τα πτυχία μας, αλλά η αισθητική μας.  Ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούμε, φλερτάρουμε, περπατάμε στο δρόμο, κρατάμε…