Τα φάρμακα μολύνουν σε επικίνδυνο βαθμό τα ποτάμια παγκοσμίως, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Τα φάρμακα που παράγει ο άνθρωπος έχουν μολύνει τα ποτάμια σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελούν “παγκόσμια απειλή για την περιβαλλοντική και την ανθρώπινη υγεία”, σύμφωνα με την πιο ολοκληρωμένη…