Πώς να θεραπεύσουμε το σώμα από τις χρόνιες εντάσεις;

Χρόνιες εντάσεις Υπάρχουν δύο ειδών εντάσεις στο σώμα: οι ψυχολογικής προέλευσης, που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στο σώμα ακόμα και από την πρώιμη παιδική ηλικίαοι εντάσεις που δημιουργούνται σε άλλες…