Κέρασος των πτηνών ή κερασιά και τα οφέλη της για την υγεία

Η κερασιά (cerasus avium ή prunus avium) είναι δέντρο φυλλοβόλο, ιθαγενές της Ευρώπης από όπου μεταφέρθηκε και στη Βόρεια Αμερική. Ευδοκιμεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αντέχει πιο…