Υπάρχει σύνδεση μεταξύ Διατροφής και καρκίνου

Πώς η διατροφή σχετίζεται με τον καρκίνο; Οι διάφορες διατροφικές συνήθειες σχετίζονται με το 30% των  καρκίνων στις αναπτυγμένες χώρες και το 20% των καρκίνων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάνοντας μερικές…