Το 87% από αυτά που μας προβληματίζουν, δεν συμβαίνουν ποτέ

Το 87% από αυτά που μας προβληματίζουν, δεν συμβαίνουν ποτέ Ο φόβος είναι σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ο φόβος και η ανησυχία για τη ζωή σας είναι…