Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού μας με Φυσικές Μεθόδους

Υπάρχουν φυσικές μεθόδοι που μπορούν να βοηθήσουν με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας; Είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε διάφορους οργανισμούς που εισπνέονται, καταπίνονται ή κατοικούν στο δέρμα και στους βλεννογόνους μας.…