Η βιολογία της ψυχής – Ψυχή και σώμα

Ψυχή και σώμα Ας χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα μια πολύ κοινή σωματική εκδήλωση, τον επιχείλιο έρπητα. Όσοι ταλαιπωρούνται κατά καιρούς από αυτόν τον έρπητα, συνδέουν την εμφάνιση του με μια περίοδο…