Ώκιμον το βασιλικόν ή Βασιλικός και τα οφέλη του για την υγεία

Βασιλικός ή ώκιμον το βασιλικόν Ποιος δεν γνωρίζει την χαρακτηριστική και ευχάριστη μυρωδιά του βασιλικού, πλατύφυλλου ή μικρόφυλλου, μελανόφυλλου ή σγουρού ή σε μια άλλη ποικιλία από τις 500 που…