Τους γνήσιους τους ξεχωρίζεις από την συμπεριφορά και το καθαρό βλέμμα..

Το γνήσιο και το αυθεντικό δεν χρειάζονται συστάσεις… Ορισμένα πράγματα, ορισμένοι άνθρωποι, ορισμένες καταστάσεις, δεν χρειάζονται διευκρινίσεις, ούτε συστάσεις. Οι γνήσιοι και οι αυθεντικοί δεν χρειάζεται να πείσουν για να…