Ελέγχοντας το θυμό

Ελέγχοντας το θυμό Ο θυμός σαν συναίσθημα μοιάζει πολύ με τον πόνο και την κατάθλιψη και πολλές φορές είναι δύσκολο ν’ αναγνωρίσει κανείς πού ξεκινά το ένα και τελειώνει το…