Μπορεί το αλκοόλ να αυξήσει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού;

Καρκίνος του μαστού και κατανάλωση αλκοόλ Φαίνεται ότι οι γενετικοί, ορμονικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στον καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με μια μελέτη όσον αφορά τον κίνδυνο κατανάλωσης…