Ακρυλαμίδιο – Προϊόν Καρκινογόνου Μαγειρικής

Το ακρυλαμίδιο είναι μια άοσμη λευκή κρυσταλλική ουσία η οποία όταν θερμαίνεται πολυμερίζεται. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ανησυχία από την επιστημονική κοινότητα για την παρουσία ακρυλαμιδίου στα θερμικά επεξεργασμένα…