Γεωπαθητικό στρες - Πώς οι ενέργειες της γης επηρεάζουν την υγεία μας

Τι ονομάζουμε γεωπαθητικό στρες; Η έννοια γεωπαθητικό στρες προέρχεται από την ελληνική λέξη «γαία» που σημαίνει γη και το «πάθος» που σημαίνει ασθένεια. Το γεωπαθητικό στρες οφείλεται κυρίως σε υπόγειες…