Δηλητηρίαση από γαδολίνιο: Κίνδυνοι, συμπτώματα και πρόληψη

Δηλητηρίαση από γαδολίνιο: Κίνδυνοι, συμπτώματα και πρόληψη

Στον κόσμο της ιατρικής απεικόνισης, το γαδολίνιο είναι ένα γνωστό όνομα, που σχετίζεται κυρίως με την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού με σκιαγραφικό (MRI).

Οι παράγοντες αντίθεσης με βάση το γαδολίνιο (GBCAs) είναι πολύτιμοι για την ενίσχυση των διαγνωστικών δυνατοτήτων των μαγνητικής τομογραφίας, επιτρέποντας την απεικόνιση διαφόρων σωματικών δομών και ανωμαλιών.

Η χορήγηση σκευάσματος γαδολινίου σε MRI, βοηθά στον διαχωρισμό μεταξύ αγγειακού και μη αγγειακού ιστού όπως και μεταξύ υγιούς και τραυματισμένου ιστού.

Ωστόσο, πίσω από το ιατρικό θαύμα του γαδολίνιου κρύβεται ένα θέμα αυξανόμενης ανησυχίας, η δηλητηρίαση από γαδολίνιο.

Αυτό το περιεκτικό άρθρο θα εμβαθύνει στη δηλητηρίαση από γαδολίνιο, διερευνώντας:

  • τι είναι τα GBCA
  • ιατρικές τους χρήσεις
  • τους πιθανούς κινδύνους
  • συμπτώματα της τοξικότητας του γαδολινίου
  • την έννοια της εναπόθεσης γαδολίνιου στο σώμα
  • κινδύνους για την υγεία και τις ανησυχίες για την ασφάλεια

Το πιο σημαντικό, θα συζητήσουμε τα κρίσιμα μέτρα πρόληψης για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σας όταν υποβάλλεστε σε μαγνητικές τομογραφίες με σκιαγραφικό.

Γαδολίνιο είναι ένα σπάνιο βαρύ μέταλλο που στην ελεύθερη μορφή του είναι τοξικό για τον άνθρωπο.

Το γαδολίνιο, ένα βαρύ μέταλλο γνωστό για την τοξικότητά του, χρησιμοποιείται συνήθως για την ενίσχυση της αντίθεσης στις μαγνητικές τομογραφίες.

Είναι χημικά συνδεδεμένο με ένα μεγαλύτερο μόριο, μια χηλική ένωση, έναν συνδέτη ή έναν φορέα για να μετριάσει την πιθανότητα τοξικότητάς του.

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες παραγόντων αντίθεσης με βάση το γαδολίνιο (GBCAs) με βάση τη μοριακή τους δομή, η οποία επηρεάζει τη σταθερότητά τους και την πιθανότητα πρόκλησης επιπλοκών.

Στην περίπτωση των γραμμικών GBCA, η χηλική ένωση έχει μια ουρά που τυλίγεται εν μέρει γύρω από το άτομο γαδολίνιο,

ενώ τα μακροκυκλικά GBCA περικλείουν το γαδολίνιο μέσα σε μια άκαμπτη δομή που μοιάζει με κλουβί.

Τα γραμμικά GBCAs έχουν μεγαλύτερη τάση να απελευθερώνουν γαδολίνιο από τα αντίστοιχα μακροκυκλικά τους.

Κατά συνέπεια, τα γραμμικά GBCA είναι πιο πιθανό να διατηρηθούν ή να σχηματίσουν εναποθέσεις στο σώμα.

Τα GBCA ταξινομούνται επίσης ως ιοντικά ή μη, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα γραμμικά GBCA αλληλοεπιδρούν με άλλες πρωτεΐνες και χημικές ουσίες, επηρεάζοντας έτσι τη σταθερότητά τους.

Γραμμικά ιοντικά GBCA είναι πιο σταθερά από τα γραμμικά μη ιονικά GBCA, μειώνοντας την πιθανότητα απελευθέρωσης ή εναπόθεσης γαδολίνιου στο σώμα.

Υπό κανονικές φυσιολογικές συνθήκες, το γαδολίνιο διαχωρίζεται φυσικά από τη χηλική ένωση, μια διαδικασία που επηρεάζεται από τα δομικά χαρακτηριστικά του.

Μπορεί στη συνέχεια να επανασυνδεθεί με τη χηλική ένωση ή να προσκολληθεί σε κοντινές πρωτεΐνες ή χημικές ουσίες.

Η δια μεταλλοποίηση συμβαίνει όταν άλλα μέταλλα όπως ο σίδηρος, το μαγνήσιο, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος ή το ασβέστιο συνδέονται με τη χηλική ένωση μετά την απελευθέρωση του γαδολίνιου.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή θέσεων μεταξύ του γαδολίνιου και μιας από αυτές τις άλλες χημικές ουσίες.

Παράγοντες που μειώνουν τη σταθερότητα των GBCA ή καθυστερούν την απέκκρισή τους αυξάνουν τις πιθανότητες διαχωρισμού του γαδολίνιου από τη χηλική ένωση και δέσμευσης με ουσίες που παραμένουν στο σώμα.

Όταν το γαδολίνιο διαχωρίζεται από το GBCA, είναι πιο πιθανό να συσσωρευτεί στους ιστούς και να προκαλέσει συμπτώματα.

Αντίθετα, το γαδολίνιο που παραμένει συνδεδεμένο με τη χηλική ένωση (ως άθικτο GBCA) είναι πιο πιθανό να αποβληθεί από το σώμα.

Συμπτώματα που σχετίζονται με την έκθεση σε γαδολίνιο (SAGE)

Το American College of Radiology Committee on Drugs and Contrast Media εισήγαγε μια νέα ορολογία που ονομάζεται συμπτώματα που σχετίζονται με την έκθεση σε γαδολίνιο.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να βοηθηθούν οι ερευνητές και οι κλινικοί πάροχοι να περιγράψουν συμπτώματα μετά τη χορήγηση σκιαγραφικών παραγόντων με βάση το γαδολίνιο (GBCAs) χωρίς να αποδοθούν πρόωρα σε μια συγκεκριμένη ασθένεια.

Επιπλέον, στοχεύει στην τυποποίηση των πρακτικών αναφοράς για να επιτρέψει μια συνεπή ερμηνεία σχετικών μελετών.

Οι πιθανοί κίνδυνοι και τα συμπτώματα της τοξικότητας του γαδολινίου

Ενώ τα GBCA έχουν πολύ προηγμένη ιατρική απεικόνιση, δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Η έννοια της τοξικότητας του γαδολινίου έχει αναδειχθεί ως σημαντική ανησυχία.

Το γαδολίνιο εναποτίθεται σε διάφορους ιστούς, ιδιαίτερα σε άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία.

Η τοξικότητα του γαδολινίου, γνωστή και ως νόσος της εναπόθεσης γαδολινίου,

έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση και την εναπόθεση γαδολίνιου στο σώμα.

Ενώ η πλήρης έκταση αυτών των κινδύνων δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή και αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας,

υπάρχουν αρκετοί πιθανοί κίνδυνοι και κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την τοξικότητα του γαδολινίου:

Νεφρογενής συστηματική ίνωση (NSF)

Ένας από τους πιο σοβαρούς κινδύνους της έκθεσης στο γαδολίνιο είναι η ανάπτυξη νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης (NSF).

Το NSF είναι μια σπάνια, εξουθενωτική κατάσταση που επηρεάζει κυρίως άτομα με σοβαρή νεφρική νόσο ή μειωμένη νεφρική λειτουργία.

Τα συμπτώματα του NSF μπορεί να περιλαμβάνουν πάχυνση δέρματος, δυσκαμψία των αρθρώσεων, μυϊκή αδυναμία και ίνωση εσωτερικών οργάνων.

Ορισμένα γραμμικά GBCAs έχουν συσχετιστεί πιο έντονα με την ανάπτυξη NSF και η χρήση τους σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία αποφεύγεται.

Νευρολογικές επιδράσεις

Η εναπόθεση γαδολινίου στον εγκέφαλο έχει εγείρει ανησυχίες για πιθανές νευρολογικές επιπτώσεις.

Μερικά άτομα έχουν αναφέρει γνωστικές αλλαγές, όπως ομίχλη του εγκεφάλου, προβλήματα μνήμης, δυσκολίες συγκέντρωσης και αλλαγές στη σκέψη.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της εναπόθεσης γαδολινίου στον εγκέφαλο δεν είναι πλήρως κατανοητές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αλλαγές στο δέρμα και στους μαλακούς ιστούς

Η εναπόθεση γαδολίνιου μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της πάχυνσης, της σύσφιξης και του αποχρωματισμού.

Αυτές οι αλλαγές στο δέρμα μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και αισθητικές ανησυχίες.

Υγεία των οστών

Το γαδολίνιο έχει ανιχνευθεί σε ιστούς των οστών, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πιθανή επίδρασή του στην υγεία των οστών με την πάροδο του χρόνου.

Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην οστική πυκνότητα και δύναμη αποτελούν τομείς συνεχούς έρευνας.

Προβλήματα στα νεφρά

Η έκθεση σε γαδολίνιο μπορεί να επιδεινώσει τα νεφρικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε άτομα με προϋπάρχοντα νεφρικά προβλήματα.

Η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας είναι απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Γαστρεντερικά και αναπνευστικά συμπτώματα

Μερικά άτομα έχουν αναφέρει επίμονα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ναυτία και διάρροια, καθώς και αναπνευστικά συμπτώματα όπως δύσπνοια.

Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις

Ο χρόνιος πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις αναφέρονται συμπτώματα σε ορισμένα άτομα με τοξικότητα από γαδολίνιο.

Η φύση και η σοβαρότητα αυτού του πόνου μπορεί να ποικίλλει.

Ψυχολογικές επιπτώσεις

Η διαβίωση με την τοξικότητα του γαδολινίου και τα συναφή συμπτώματα μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογική δυσφορία, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης.

Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με την έκθεση και την εναπόθεση σε γαδολίνιο εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συνεχιζόμενης έρευνας.

Η σημασία της ευαισθητοποίησης

Η έννοια της τοξικότητας του γαδολινίου υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης τόσο των ασθενών όσο και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Είναι σημαντικό να εξισορροπηθούν τα διαγνωστικά οφέλη των GBCA και οι πιθανοί κίνδυνοι τους.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για το γαδολίνιο και τις πιθανές συνέπειές του,

επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις μαγνητικές τομογραφίες και τη χορήγηση σκιαγραφικού.

Μέτρα πρόληψης για την τοξικότητα του γαδολινίου

Η πρόληψη είναι το κλειδί για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα σκιαγραφικά με βάση το γαδολίνιο.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά μέτρα πρόληψης:

Επικοινωνία παρόχου υγειονομικής περίθαλψης

Η αποτελεσματική επικοινωνία με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης είναι πρωταρχικής σημασίας.

Συζητήστε το ιατρικό σας ιστορικό, τη λειτουργία των νεφρών και τυχόν γνωστές αλλεργίες πριν από μια μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό.

Ο πάροχός σας θα αξιολογήσει την αναγκαιότητα χορήγησης σκιαγραφικού και θα επιλέξει τον καταλληλότερο τύπο και δόση με βάση τις ατομικές σας περιστάσεις.

Εν επιγνώσει συναίνεση

Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα σε ενημερωμένη συγκατάθεση.

Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης σας εξηγεί τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους από τη χορήγηση σκιαγραφικού πριν από τη μαγνητική τομογραφία.

Μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις και να εκφράσετε τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε.

Παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας

Εάν έχετε ιστορικό νεφρικής νόσου ή άλλων νεφρικών προβλημάτων, η τακτική παρακολούθηση της νεφρικής σας λειτουργίας είναι απαραίτητη.

Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης θα αξιολογήσει εάν τα GBCA είναι ασφαλή για εσάς ή εάν πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές επιλογές απεικόνισης.

Επιλογή ασφαλέστερων GBCA

Ορισμένοι τύποι GBCA, ιδιαίτερα οι γραμμικοί παράγοντες, έχουν συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο εναπόθεσης NSF και γαδολίνιου.

Διατίθενται ασφαλέστερα, μακροκυκλικά GBCA και ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να επιλέξει αυτούς τους παράγοντες όταν χρειάζεται.

Εναλλακτικές επιλογές απεικόνισης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξεταστούν εναλλακτικές μέθοδοι απεικόνισης που δεν απαιτούν χορήγηση σκιαγραφικού.

Συζητήστε αυτές τις επιλογές με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για να καθορίσετε την καταλληλότερη προσέγγιση για την ιατρική σας κατάσταση.

Αποτοξίνωση του γαδολίνιου με φυσικό τρόπο

Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ένας φυσικός χηλικός παράγοντας βαρέων μετάλλων που ονομάζεται HMD (Heavy Metal Detox) έχει βοηθήσει αρκετά άτομα με τοξικότητα από γαδολίνιο να επιστρέψουν σε μια κανονική, ποιοτική ζωή.

Τα προτεινόμενα προϊόντα διατίθενται σε ένα κιτ που ονομάζεται HMD ULTIMATE HEAVY METAL DETOX KIT – υπάρχουν συνολικά 3 προϊόντα.

Συνιστάται στα άτομα που πάσχουν από τοξικότητα από γαδολίνιο να αρχίσουν να παίρνουν αυτά τα τρία προϊόντα ως εξής:

HMD (Heavy Metal Detox) – ένας φυσικός ενδοκυτταρικός χηλικός παράγοντας που βοηθά στην απομάκρυνση τοξικών μετάλλων από το εσωτερικό των κυττάρων του σώματος.

Θα πρέπει να ξεκινήσετε με μία σταγόνα x τρεις φορές την ημέρα και να αυξάνετε κατά μία σταγόνα κάθε μέρα.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα αποτοξίνωσης ή υπάρχει επιδείνωση των συμπτωμάτων, τότε πρέπει να μειώσετε σε χαμηλότερη δόση.

Μερικές φορές η κινητοποίηση περισσότερων βαρέων μετάλλων από όσα μπορεί να αποβάλει το σώμα θα προκαλέσει αυτά τα ‘’συμπτώματα αποτοξίνωσης’’,

και ο καθένας έχει τα δικά του επίπεδα ανοχής, επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να ακούτε τι σας λέει το σώμα σας.

HMD LAVAGE – αυτό είναι ένα φυτικό, «αποστραγγιστικό» φάρμακο που βοηθά στην εξάλειψη των τοξικών μετάλλων από το σώμα και είναι ένα ιδιαίτερα συνιστώμενο μέρος του πρωτοκόλλου αποτοξίνωσης.

HMD ORGANIC CHLORELLA – αυτό είναι ένα φυσικό φύκι που συνδέεται με τα βαρέα μέταλλα έξω από τα κύτταρα και βοηθά στην αποβολή τους από το σώμα.

Διαβάστε επίσης: Chemtrails και δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα

Δείτε επίσης: MRI patients claim they were ‘poisoned by toxic metal’