Τοξικοί άνθρωποι – Οτιδήποτε και να λάβουν ποτέ δεν θα τους είναι αρκετό

Τοξικοί άνθρωποι Με τον όρο »τοξικός», οι ψυχολόγοι περιγράφουμε τον επιβλαβή για την ψυχοσυναισθηματική και σωματική υγεία ενός ατόμου. Οι τοξικοί άνθρωποι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους τα οποία…

Άνθρωποι που στραγγίζουν την ενέργειά σου

Όταν οι άνθρωποι στη ζωή μας μας ζυγίζουν και στραγγίζουν την ενέργειά μας, μπορεί να γίνει μια καθημερινή πρόκληση να μείνουμε θετικοί. Κάποιες σχέσεις σου στραγγίζουν συστηματικά την ενέργεια, τόσο με φανερούς όσο και…