Απήγαγος και τα οφέλη του για την Υγεία

Ο απήγαγος (Ruta graveolens) είναι ένα αρωματικό αειθαλές πολυετές φυτό και ανήκει στην οικογένεια των Ρυτοειδών (Rutaceae). Μπορείτε να το βρείτε με την ονομασία ρήτη η βαρύοσμος, σιδερόχορτο, βρωμοπήγαγος, πεγάνι…